O nama

Godine 1998. osniva se nova firma u grupaciji ”TMD” pod nazivom »TMD-AGS« d.o.o., a u sudskom registru upisana 31.03.2000.-Tvornica za proizvodnju poljoprivredne mehanizacije.

U decembru 2007. god. javlja se nova ideja za uvođenje potpuno nove tehnologije za visokotlačno livenje aluminijuma, čime se započinje projektovanje fabrike, nabavka adekvatne opreme i upošljavanje adekvatnog kadra za vođenje projekta i održavanje procesa.

Krajem 2013 godine firma TMD-AGS d.o.o. se fokusira na nova tržišta i ponovo se aktivira u smislu proizvodnih kapaciteta. Fokus novih poslovnih aktivnosti je izrada alatnice za proizvodnju alata za livenje aluminijuma pod visokim pritiskom, mašinske obrade aluminijumskih proizvoda, te vršenja usluga farbanja/lakiranja aluminijumskih proizvoda Powder Coating metodom.